Đang gửi...
Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Chuyên gia tập huấn kỹ năng viết tin, bài về môi trường cho dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”
26/03/2020

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Chuyên gia tập huấn kỹ năng viết tin, bài về môi trường cho dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”

Cơ hội hợp tác dành cho các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và môi trường.

Thông báo danh sách trúng tuyển thành viên dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”
25/03/2020

Thông báo danh sách trúng tuyển thành viên dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VTVV) xin chúc mừng các ứng viên chính thức trở thành Thành viên của dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”.

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Chuyên gia cho Hội thảo khởi động dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”
24/03/2020

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tuyển Chuyên gia cho Hội thảo khởi động dự án “Thanh niên vì Môi trường - Youth for Environment”

Cơ hội hợp tác dành cho các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực môi trường và phát triển.

Sáng kiến vì cộng đồng “Chạy vì Yêu thương - Sẻ chia trong từng nhịp chạy” chính thức mở cổng đăng kí online từ 07/03 - 22/03/2020
05/03/2020

Sáng kiến vì cộng đồng “Chạy vì Yêu thương - Sẻ chia trong từng nhịp chạy” chính thức mở cổng đăng kí online từ 07/03 - 22/03/2020

Đây là một trong hai dự án xuất sắc được nhận tài trợ từ Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trong cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” năm 2019

5 lý do bạn nên trở thành thành viên của dự án “Thanh niên vì môi trường - Youth for environment”
04/03/2020

5 lý do bạn nên trở thành thành viên của dự án “Thanh niên vì môi trường - Youth for environment”

Rất nhiều cơ hội hấp dẫn dành cho sinh viên nếu trở thành thành viên của dự án phát triển cộng đồng, được tài trợ bởi một tổ chức quốc tế.