Đang gửi...

Quy trình xét tuyển hồ sơ sẽ dựa trên các yếu tố sau:

  • Sinh viên đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học và học viện trên địa bàn TP. Hà Nội (không tuyển sinh viên năm thứ tư).
  • Tích cực tham gia các hoạt động xã hội là một lợi thế.
  • Có bài luận phù hợp với tiêu chí đánh giá của Hội đồng Chuyên môn.
  • Có thư giới thiệu của trường/khoa đang học hoặc cơ sở thực tập/thực hành và cá nhân có uy tín.
  • Chưa từng tham gia vào DynaGen Initiative các năm trước đó.
  • Nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu.

Với các trường hợp có nhu cầu được hỗ trợ tài chính thì phải là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo/cận nghèo, mồ côi cha mẹ, khuyết tật, v.v.).