Đang gửi...
  • Năm học 2020 – 2021, DynaGen Initiative sẽ lựa chọn 50 sinh viên phù hợp nhất để tham gia chương trình huấn luyện. Các sinh viên tham gia ứng tuyển phải trải qua quá trình tuyển chọn và phỏng vấn của Hội đồng Chuyên môn.
  • Đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo/cận nghèo, mồ côi, khuyết tật…) mà có nhu cầu hỗ trợ tài chính thì sẽ được Quỹ Tầm Vóc Việt cấp học bổng trị giá 1.000.000đ/tháng (trong 10 tháng). Để được cấp học bổng, sinh viên cần nộp các giấy tờ chứng minh hoàn cảnh của mình như: Sổ hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, mồ côi, v.v. (Bản sao công chứng). Quỹ Vì Tầm Vóc Việt sẽ ngừng cấp học bổng nếu phát hiện sinh viên không trung thực về hoàn cảnh của mình và sinh viên phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã được hỗ trợ.
  • Sinh viên được lựa chọn phải cam kết tham gia tối thiểu 80% chương trình huấn luyện, trên tinh thần tự nguyện, tự giác, đoàn kết, tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ. Nếu sinh viên tham gia không đủ 80% chương trình huấn luyện mà không có lý do chính đáng, kết quả học tập sa sút, bỏ học hoặc bị đuổi học, vi phạm pháp luật hoặc vi phạm đạo đức – văn hóa thì sẽ bị dừng tham gia chương trình.