Đang gửi...

Hồ sơ đăng ký:

 • Form đăng ký theo mẫu của Chương trình (sinh viên nộp hồ sơ online trên website: https://dynagen.vitamvocviet.vn/)
 • Bản sao hoặc ảnh chụp CMND và thẻ sinh viên.
 • Thư giới thiệu của trường/khoa đang học hoặc cơ sở thực tập/thực hành và cá nhân có uy tín.
 • Bản sao bảng điểm của kỳ học gần nhất.
 • Giấy khen, bằng khen, giải thưởng và giấy chứng nhận mà sinh viên đã được nhận (nếu có).
 • Với các trường hợp có nhu cầu hỗ trợ tài chính thì cần nộp giấy tờ chứng minh gia đình có hoàn cảnh khó khăn như hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, mồ côi, v.v. (Bản sao công chứng)

Các mốc thời gian:

 • 01/6 -15/7: Mở nhận đơn đăng kí
 • 16/7-31/7: Vòng shortlist
 • 3/8-14/8: Vòng phỏng vấn
 • 24/8-28/8: Công bố chính thức danh sách trúng tuyển và danh sách sinh viên được nhận học bổng
 • 9/2020 - 6/2021: Các chương trình huấn luyện