Đang gửi...

TT

Nội dung

Địa điểm

I

Hội thảo, tập huấn và tọa đàm

 

1

Hội thảo Tổng kết DynaGen khóa 1 và Ra mắt DynaGen khóa 2

Hà Nội

2

Tập huấn “Thấu hiểu bản thân và Quản trị mục tiêu

Hà Nội

3

Tập huấn “Chinh phục nhà tuyển dụng” (gồm tổng quan về

xu hướng của thị trường lao động và các kỹ năng lập hồ sơ

xin việc, trả lời phỏng vấn, vượt qua thử việc)

Hà Nội

4

Tập huấn “Hoàn thiện để thành công” (gồm các kỹ năng thích nghi môi trường làm việc mới, tổ chức công việc và quản lý thời gian, làm việc dưới áp lực cao)

Hà Nội

5

Tập huấn “Trở thành người lãnh đạo” (gồm các kỹ năng

lãnh đạo, giao tiếp và thuyết trình, giải quyết vấn đề, đàm phán,

làm việc nhóm)

Hà Nội

6

Tọa đàm “Văn hóa tình nguyện - Văn hóa chia sẻ trong

thế hệ trẻ”

Hà Nội

7

Tọa đàm “Lãnh đạo truyền cảm hứng” với các nhà lãnh đạo

nổi tiếng trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội.

Hà Nội

8

Chương trình “Khai vấn Nghề nghiệp” – Navigos Group

Hà Nội

II

Chương trình trải nghiệm thực tế, thực tập

 

9

Cơ hội thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp lớn và

các tổ chức phi chính phủ (tùy theo chuyên ngành và sự lựa chọn của sinh viên)

Hà Nội

10

Tham gia chương trình trải nghiệm môi trường làm việc thực tế tại các doanh nghiệp

Hà Nội

11

Tham gia các câu lạc bộ do chính sinh viên DynaGen thành lập và vận hành

Hà Nội

III

Hoạt động cộng đồng

 

12

Tham gia các dự án phát triển và các hoạt động tình nguyện tại cộng đồng

Hà Nội

13

Xây dựng và triển khai các Sáng kiến Vì Cộng đồng

Hà Nội

IV

Hội thảo tổng kết DynaGen khóa 2 và Ra mắt DynaGen

khóa 3    

Hà Nội