Đang gửi...

Ban huấn luyện

Bà Vũ Thu Hằng

Huấn luyện viên

Giám đốc Truyền thông - Ngân hàng TMCP Bắc Á

Xem chi tiết

PGS.TS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng

Cố vấn, Huấn luyện viên

Viện Kỹ thuật Hóa học – ĐH Bách Khoa Hà Nội

Xem chi tiết

Bà Nguyễn Phương Linh

Cố vấn, Huấn luyện viên

Viện trưởng Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững

Xem chi tiết

Ông Trần Kiên

Huấn luyện viên

PhD. - Giảng viên của Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS)

Xem chi tiết

Bà Nina Nguyễn Yến Nhàn

Huấn luyện viên

Master Coach tại ActionCOACH – Tổ chức Huấn luyện Quốc tế

Xem chi tiết

Bà Lê Bảo Ngọc

Huấn luyện viên

Nguyên Quản lý truyền thông tại Mekong Capital Nguyên Quản lý Truyền thông và Tiếp thị tại Tổ chức Dịch vụ Dân số quốc tế (PSI) Giám đốc Tiếp thị tại DKT/Golden Choice

Xem chi tiết

Bà Dương Thị Thanh Hương

Huấn luyện viên

Nhà báo – Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục & Thời đại - Cơ quan của Bộ Giáo dục & Đào tạo – Diễn đàn toàn xã hội Vì sự nghiệp Giáo dục. Thạc sĩ Quản lý giáo dục tại Học viện Quản lý Giáo dục. Lý luận chính trị: Cao cấp.

Xem chi tiết

Ông Hoàng Quốc Quyền

Cố vấn

Nguyên TGĐ Viettel tại Peru (Bitel) Chủ tịch HĐQT ADT Group

Xem chi tiết