Đang gửi...

Ban cố vấn

Ông Hoàng Quốc Quyền

Cố vấn, Huấn luyện viên

Nguyên TGĐ Viettel tại Peru (Bitel) Chủ tịch HĐQT ADT Group

Xem chi tiết

Bà Mai Thúy Hằng

Cố vấn, Huấn luyện viên

Phó Giám đốc Tư vấn Giải pháp Nguồn Nhân lực Navigos Search – Navigos Group

Xem chi tiết

PGS.TS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng

Cố vấn, Huấn luyện viên

Viện Kỹ thuật Hóa học – ĐH Bách Khoa Hà Nội

Xem chi tiết

TS. Trần Đình Châu

Cố vấn

Phó Trưởng ban chuyên trách - Ban Chỉ đạo Đổi mới Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem chi tiết

Ông Triệu Ngọc Lâm

Cố vấn

Nhà báo - Tổng Biên tập Báo Giáo dục & Thời đại - Cơ quan của Bộ Giáo dục & Đào tạo – Diễn đàn toàn xã hội Vì sự nghiệp Giáo dục. Lý luận chính trị: Cao cấp

Xem chi tiết

Bà Nguyễn Phương Linh

Cố vấn, Huấn luyện viên

Viện trưởng Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững

Xem chi tiết

Madam Thái Hương

Cố vấn

Nhà sáng lập và tư vấn đầu tư Tập đoàn TH Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Ngân hàng Bắc Á Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Nữ Việt Nam Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Công nghệ cao Chủ tịch Quỹ Vì Tầm Vóc Việt

Xem chi tiết