Đang gửi...
Viết đề xuất gửi Ông già DynaGen thì được gì?
08/12/2020

Viết đề xuất gửi Ông già DynaGen thì được gì?

Không cần là Nô-en nhưng niềm vui thì NO END khi tham gia đề xuất Sáng kiến vì Cộng đồng!

4 bước nộp đề xuất sáng kiến vì cộng đồng
04/12/2020

4 bước nộp đề xuất sáng kiến vì cộng đồng

Bạn ơi hãy cùng nắm tay nhau và va vào… đề xuất sáng kiến này!

Khung thời gian đề xuất sáng kiến vì cộng đồng
02/12/2020

Khung thời gian đề xuất sáng kiến vì cộng đồng

Năm 2020 đã gần đi qua với rất nhiều biến động bất ngờ, tại sao không chuẩn bị trước cho một năm tới đầy hy vọng với nhiều hoạt động ý nghĩa, hướng tới cộng đồng nhỉ?

 Q&A - KHAI VẤN NGHỀ NGHIỆP
02/12/2020

Q&A - KHAI VẤN NGHỀ NGHIỆP

Alo, đây là chương trình bạn hỏi, DynaGen trả lời!

KÊU GỌI ĐỀ XUẤT SÁNG KIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG LẦN THỨ 2 - NĂM 2020 CHỦ ĐỀ: DYNAGENERS VƯỢT QUA THÁCH THỨC
01/12/2020

KÊU GỌI ĐỀ XUẤT SÁNG KIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG LẦN THỨ 2 - NĂM 2020 CHỦ ĐỀ: DYNAGENERS VƯỢT QUA THÁCH THỨC

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên (DynaGen Initiative) kêu gọi nộp đề xuất Sáng kiến vì Cộng đồng lần thứ 2, năm 2020 - Chủ đề “DynaGeners vượt qua thách thức”.

Timeline đăng ký tham gia "Khai vấn nghề nghiệp
27/11/2020

Timeline đăng ký tham gia "Khai vấn nghề nghiệp

Tôi có vài người bạn, tuy không quá nhiều nhưng họ đều… đăng ký tham gia “Khai vấn nghề nghiệp”!