Đang gửi...

 

Để chuẩn bị cho năm đầu tiên triển khai - năm học 2019-2019, Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên DynaGen Initiative sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 15/3/2019 đến 17h00 ngày 29/04/2019 tại đường link: http://www.dynagen.vitamvocviet.vn/apply.

 

Quy trình xét tuyển hồ sơ sẽ dựa trên các yếu tố sau:

  • Có kết quả học tập tốt (loại khá trở lên – ưu tiên giỏi và xuất sắc). Sinh viên sẽ chỉ phải nộp giấy tờ chứng minh khi vào đến vòng phỏng vấn.
  • Tích cực tham gia các hoạt động xã hội (có thể chứng minh được).
  • Có bài luận phù hợp với tiêu chí đánh giá của hội đồng chuyên môn.
  • Có thư giới thiệu của trường/khoa đang học hoặc cơ sở thực tập/thực hành/làm thêm hoặc của cá nhân có uy tín. Sinh viên sẽ chỉ phải nộp giấy giới thiệu khi vào đến vòng phỏng vấn.
  • Đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học và học viện trên địa bàn Hà Nội (áp dụng đối với năm học 2019 – 2020).
  • Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu.
  • Với các trường hợp sinh viên có nhu cầu được hỗ trợ học bổng thì sẽ cần tiêu chí bổ sung sau: Có hoàn cảnh đặc biệt (thuộc hộ nghèo/cận nghèo, mồ côi cha mẹ, khuyết tật, v.v...)

 

Trong năm học đầu tiên (2019-2020) DynaGen Initiative sẽ lựa chọn 50 bạn sinh viên đủ điều kiện tham gia chương trình, trong đó 30 bạn có hoàn cảnh đặc biệt cần được hỗ trợ về tài chính sẽ được cấp học bổng trị giá 1.000.000/tháng trong 10 tháng.